แบบฟอร์มสำหรับครู-นักศึกษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน


สถิติ ดอต คอม
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์
Statistics
Members : 48
Content : 6406
Web Links : 31
Content View Hits : 3730613
Home รวมข่าวจากแผนกวิชาต่างๆ ข่าวจากแผนกวิชาสามัญ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ : ประวัติท้องถิ่นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน (รายวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ)

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ : ประวัติท้องถิ่นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน (รายวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ)

ข่าวจากแผนกวิชาสามัญ


   

     การเรียนการสอนแบบบูรณาการ : โครงการประวัติท้องถิ่นจากภูมิปัญญาชาวบ้านในรายวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพของ ครูรัตฐาภัทร ศีลให้อยู่สุข และนักศึกษา กลุ่ม มบบ.11 ศึกษางานศิลปหัตถกรรมการจักสานสุ่มไก่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553 ณ บ้านบอน หมู่ 9 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

(S2,S3,S4,S6: รัตน์ฐาภัทร ศีลให้อยู่สุข วรรณิศา ไชยสาร รายงาน / อุไรวรรณ ผาปรางค์ ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 08 June 2010 19:06)

 

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.