ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

ข้อมูลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557 (เอกสาร pdf)

ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 (เอกสาร pdf)

ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 (เอกสาร pdf)

ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ทุกปีการศึกษา จากเว็บไซต์งานหลักสูตร ฯ

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like