ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชา และคณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณโรงพละอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : อภิชาติ  โยธี รายงาน / ภาพ)

Last Updated (Thursday, 27 August 2015 18:46)

 
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like