แบบฟอร์มสำหรับครู-นักศึกษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน


สถิติ ดอต คอม
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์
Statistics
Members : 48
Content : 6406
Web Links : 31
Content View Hits : 3730315
Home

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate culture) กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ : ดร.อนันท์ งามสะอาด

ภารกิจ-บทความ ดร.อนันท์ งามสะอาด


วัฒนธรรมองค์กร (Corporate culture) กรณีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ความหมายวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากบุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติขององค์กร...(รายละเอียด Click)

Last Updated (Tuesday, 24 May 2011 14:58)

 

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.