ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home

การอบรมภาวะผู้นำและการเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมภาวะผู้นำและการเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะครู และนักเรียนนักศึกษาชมรมวิชาชีพทุกชมรมเข้าร่วมการอบรม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรยุทธ ธนสมบัติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like