ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรรณดี  กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด  ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือพี่เลี้ยง และลูกเสือวิสามัญกว่า 1,300 คน ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ สนารมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ : เพ็งแจ่ม)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like