ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home สถานที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

สถานที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เลขที่ 319 ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045-631369 โทรสาร 045-612698

Last Updated (Tuesday, 28 April 2015 17:04)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like