"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

Fix it center Thailand 4.0

นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาด้าน ธุรกิจและบริการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ Fix IT Center พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปล่อยคาราวาน และเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์ Fix It Centerศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ไทยแลนด์ 4.0 ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน บริการตรวจซ่อม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่สัญจร ที่ ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่าจังหวัดอุบลราชธานี

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน : ปพัชญานัทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดย นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นประธานพิธี เมื่อ 18 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี มีนักศึกษากว่า 2,000 คน ร่วมพิธี มีนักศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 45 คน รับช่อดอกไม้จากประธานในพิธี นักศึกษาระดับ ปวส.จำนวน 764 คน นักศึกษาระดับ ปวช.จำนวน 986 คน และเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ 210 คน ในโอกาสนี้พ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนนักศึกษาอย่างอบอุ่น
(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, วิชิต ปิ่นหอม, ขจรกิตติ์  อินทร์แก้ว : ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 21 March 2017 16:19)

 

โครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2559

ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมีนางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อให้พี่เลี้ยงลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญได้อย่างถูกต้อง มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือสังคม รู้จักเสียสละประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีความสามัคคีในหมู่คณะ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / วิสณุกร ดาวไสย์, เริงศักดิ์ สายรัตน์,ปพัชฯานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

นักศึกษารับเกียรติบัตรผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรและเข็มช่อสะอาด ให้แก่นายธนชัย นิยม และนางสาวกัญญณัฐ สุทาศรี นักศึกษา ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยซื่อสัตย์สุจริต เนื่องจากเก็บสร้อยคอทองคำได้ แล้วส่งคืนให้แก่เจ้าของ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน )

 

รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2559

นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในนามของกรมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2559 จากพลโทวีรชัย อินทุโสภณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม  2560 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ทวีทรัพย์ จันทรัตน์ : ภาพ)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 43 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like