ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
Personal Sites
Login FormHitstats Counter
Home


ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเดิมของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้ที่
http://www.sisat.ac.th/html

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้แทนครู ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่อในโอกาสวันคล้ายวันวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอปรพชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดย นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ้มทอง-พุ้มเงิน) จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายหยาด พลตรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้แทนครู ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดน นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ พร้อมนำกล่าวถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

(S6 :ณัฏฐชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / กัณหา อุทธิเสน ภาพ)

 

พิธีถวายราชสดุดี ร.6 นักศึกษาวิชาทหาร

พันตรีสุรชัย บุญทน หัวหน้าชุดครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ 2 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมด้วย ชุดครูฝึก นำนักศึกษาวิชาทหาร ทำพิธีถวายราชสดุดี พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6                    เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ณ  ศูนย์การฝึกวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

พิธีมอบเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2558

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนครู  ร่วมพิธีมอบเทียนพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  27 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ทั่วทั้งประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงสานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยทรงโปรดให้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" มอบเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ณัฐกิตติ์ ศรีสุธรรม ภาพ

 

 

แสดงความยิยดีกัยนักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โดยแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ดำเนินโครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speeh Contest) ดังนี้ ระดับ ปวช.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสนธยา โนนน้อย นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ ปทุมวงศ์ นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เวียงคำ นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ รางวัลชมเชย ได้แก่ นายอลงกรณ์ งามมาก นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ นางสาวจิรายุ ไชยสุภา นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี  ระดับ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายตงฬา เยน นักศึกษาทุนพระราชทานฯ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายณัฐพงษ์ สุรสิงห์ นักศึกษาแผนกโยธา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกรกนก ไนยนิตย์ นักศึกษาแผนกการบัญชี  และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวธัญลักษณ์ บุญนำ และ นางสาวภูริชญา ขอร่ม นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี

(S2 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 29 guests online
facebook like