"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

โล่เชิดชูเกียรติมีผลงานด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ที่มีผลงานด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในโครงการ ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียติ 70 ปี ทรงครองราชย์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ รับมอบจาก นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม รายงาน)

 

 

NBT มอบประกาศเกียติคุณแก่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี(NBT) มอบประกาศเกียติคุณแก่วิทยาลัยเทคนิค ศรีสะเกษ ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนสถานที่จัดเสวนา “7 สิงหา เข้าคูหา ไปออกเสียงประชามติ” ตามแผนประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้มอบแก่วิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

 

จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2559

 

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา แต่ละประเภท ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พิธีเปิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 8 แห่ง นำทีมนักกีฬาร่วมในการแข่งขันกีฬาโดยพร้อมเพรียงกัน

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน  / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 28 June 2016 10:51)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 53 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like

เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ(1)
เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ(2)
เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ(3)