"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายธวัช สุรบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้แทนครู หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559  ณ วัดพระโต จังหวัดศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ

 

พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา14.00 น. นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอเมืองศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / จิรยุทธ์ โขติกุล : ภาพ)

 

ซ่อมบำรุงรถสามล้อดอกลำดวน

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ให้บริการซ่อมบำรุงรถสามล้อดอกลำดวน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมขบวนแห่สาวงามในงานศรีสะเกษ Festival ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2559 และได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณในการบริการซ่อม จากเครือข่าย Biz Club ศรีสะเกษ โดยความอนุเคราะห์จากคุณมณธนี วัชรฤทธิ์ ประธานเครือข่าย Biz Club ศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / วีระพงษ์ สุวรรณพัฒน์ : ภาพ)

 

โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากร ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง ภายใต้กิจกรรมขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ให้กับโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมี สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา (วัดเจียงอี) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 และนอกจากนี้ยังร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่า เทียมในโอกาสทางการศึกษา การดำเนินโครงการมุ่งที่การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กป่วยในโรงพยาบาล โดยมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / อภิชาติ โยธี : ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 04 October 2016 16:43)

 

“มุทิตา...บูชาครู...สู่กาลเกษียณ” ร้อยดวงใจ เพชรล้ำ น้ำเงินขาว

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  จัดกิจกรรม “มุทิตา...บูชาครู...สู่กาลเกษียณ” ร้อยดวงใจ เพชรล้ำ น้ำเงินขาว เวลา 13.00 น. มีพิธีบายศรีสู่ขวัญแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2559 เวลา 18.00 น. มีงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน มอบของที่ระลึก และร่วมชมการแสดงของคณะครูและเจ้าหน้าที่ การแสดงโปงลาง จากโรงเรียนกันทรารมย์วิทยา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์, ลภณ, เริงศักดิ์,วิชิต,ขจรกิตต์ ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 05 October 2016 10:13)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 40 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like