"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 18.30 - 24.30 การดำเนินงานในครั้งนี้ ได้กำหนดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ดำเนินการอบรมฝึกปฏิบัติการก่อนปฏิบัติงานให้กับครู นักเรียนนักศึกษาจำนวน 5 วันระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 ร่วมกับสถานประกอบการได้แก่ บ.ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด,บ.อีซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัด, บ.โตโยต้าศรีสะเกษ(1993) จำกัด และช่วงที่ 2 ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 ณ บริเวณศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาพรถและซ่อมแซมยานพาหนะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

พิธีรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

พิธีรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา แม่บ้าน นักการภารโรง ร่วมสงน้ำพระพุทธรูป พระวิษณุกรรม รดน้ำขอพรครูอาวุโส บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 59 ณ ลานจามจุรี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ : ภาพ)

 

คุณครูสาพิตา ไชยโยชน์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คุณครูสาพิตา ไชยโยชน์ ครูชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รหัสวิชา 2000–1403 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน และใช้เป็นผลงานทางวิชาการ จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจต่อไป

[ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1]

 

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

>>>>> คลิ๊กที่นี่ <<<<<

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 58 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ