"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559  ถึง 4 มกราคม 2560 โดยนายวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ Fix it Center  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้บริการตรวจสภาพทั่วไป และซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ ของประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยในช่วงเทศการปีใหม่ 2560 มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาให้บริการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ร่วมถึงจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และได้รับการสนับสนุนน้ำมันเครื่องจากบริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน จากสถานประกอบการในเครือข่าย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, วิชิต ปิ่นหอม ภาพ)

Last Updated (Friday, 13 January 2017 12:54)

 

ประชุมเตรียมการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระบบโควตา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้างานแนะแนว หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานทะเบียน  ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบโควตาและเตรียมการมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน /ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 29 December 2016 08:29)

 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม (Cultural Vaccine) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม (Cultural Vaccine) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบสังคมร่วมกัน และขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในโอกาสนี้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน /ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 29 December 2016 08:29)

 

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2559

ชมรมลูกเสือวิชาสามัญวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2559 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53  อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ พิธีเปิดกองฯเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยนางณัฐษมนต์ ณุวงศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และพิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ  โดยนายสมาน  สมจริง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนนักศึกษามีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบสร้างภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / วิชิต ปิ่นหอม,ขจรกิตติ์  อินทร์แก้ว, ศันสนีย์  พันเจริญ, ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

Last Updated (Thursday, 29 December 2016 08:31)

 

การประเมินองค์การมาตรฐานวิชาชีพดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ และรับการประเมินองค์การมาตรฐานวิชาชีพดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม)

Last Updated (Thursday, 29 December 2016 08:31)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 12 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like