แบบฟอร์มสำหรับครู-นักศึกษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน


สถิติ ดอต คอม
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์
Statistics
Members : 48
Content : 6406
Web Links : 31
Content View Hits : 3730029
Login FormHome

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT

    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ประกาศผลดังนี้ ตำแหน่งครูหมวดวิชาสังคม นางสาวปัทมา ออมสงัด ตำแหน่งครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ คนางสาวสุกัญญา สิงห์เงิน และตำแหน่งครูแผนกวิชาการบัญชี นางสาววันวิสาข์ โอบอ้วน ซึ่งจะเข้ารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 23 พ.ค.2555 ที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S4,S6: ปัทมา นิยมวงค์ รายงาน /ภาพ)

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมสถานีวิทยุ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT

      วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ ครูชัยรัตน์ ทองใบ หัวหน้าสถานีวิทยุ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายกัณหา อุทธิเสน ผู้ควบคุมและดูแลระบบ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้ประสานงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเข้าเยี่ยมสถานีวิทยุ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลื่นความถี่ 102.5 MHz  เพื่อติดตามและประเมินผลการทำงานให้มีศักยภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6: ปัทมา นิยมวงค์ รายงาน /ภาพ)

     

 

สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT

     นายหยาด  พลตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ครูทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์ ครูระวีวรรณ เครือมา และครูสุภาพ คุณดิลกธรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคปฏิบัติ (การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S4,S6: ปัทมา นิยมวงค์ รายงาน /ภาพ)

    

 

สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูหมวดวิชาสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT

     นายหยาด  พลตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ครูสกล หุ่นงาม ครูสุวิทย์ เรืองทุม และครูรัตน์ดา เจนจิตต์ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูหมวดวิชาสังคม ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคปฏิบัติ (การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคม) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S4,S6: ปัทมา นิยมวงค์ รายงาน /ภาพ)

 

 

ประกาศผลสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT

       วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู ประกาศผลดังนี้ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสกลุ่มวิชา 204 (ช่างไฟฟ้า  ไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้า) ได้แก่นายนุกูลกิจ  ไชยวงศา และพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสกลุ่มวิชา 104 (วิทยาศาสตร์) ได้แก่นางสาวภัทรภร ดวงสีดา  ประกาศ ณ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S4,S5,S6: ปัทมา นิยมวงค์ รายงาน /ภาพ)

 

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

SISAT Hot Links
Who's Online
We have 27 guests online
R-Radio วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ผลงานทางวิชาการครู SISAT