ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ลงนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้ง 4 แห่ง ร่วมลงนาม แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม วิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(S1 S2 S6 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษดำเนินการสอบพนักงานตำบล

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการสอบพนักงานตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการดำเนินการสอบปฏฺบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และการสอบเป็นไปด้วยความเรีบยร้อย โปร่งใส

(S6 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบพนักงานตำบล

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งร่วมประชุมชี้แจง คณะกรรมการดำเนินการสอบพนักงานตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม T-VET โดยใช้สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นสนาสอบในครั้งนี้

(S4 S6 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 25 November 2015 15:08)

 

นักศึกษารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ

นายวุฒิพงษ์ สมใจ หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยผู้แทนครู นำนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง, แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์, แผนกวิชาเทคนิคการผลิต เข้ารับฟังการแนะแนวหัวข้อเรื่อง"การศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต" จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัท โซนี่ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S2 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 51 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ