"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

โครงการส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560

งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการยกย่องในการเป็นผู้เรียนดีและเกิดความภาคภูมิใจให้กับตัวเองและครอบครัว เมื่อได้รับเกียรติบัตรเรียนดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / มานิตา พาชื่น : ภาพ)

 

วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 และโครงการคลินิกคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 และโครงการคลินิกคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีพระครูปรีชากิจจาทร พระวิทยากรประจำคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บรรยายธรรมและให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจนิเทศติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2560

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจนิเทศติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย ดร. ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชนและนางสาวปริยา เลิศลอย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ซึ่งมีคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจง นำโดย นายพัสกร คำเพราะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ภาครัฐ และ ดร. เดชา ทองสุวรรณ รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเอกชน

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

จุดเทียนชัยมงคลวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำกล่าวราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาด ในโอกาสนี้ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ : ภาพ)

 

กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี 2560

คณะ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมร้องเพลงเพลงสดุดีมหาราชินี เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และร่วมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 18 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like