"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับโล่เกียรติยศกิจกรรมดีเด่นเผยแพร่ความรู้ขีฃับขี่ปลอดภัย

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้ารับโล่เกียรติยศกิจกรรมดีเด่น เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2558 จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / วีรพงษ์ สุวรรณพัฒน์ : ภาพ)

 

รางวัลชนะเลิศ 4 รายการ ในงานมหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน ครั้ง 2

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 4 รายการ ในงาน "มหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน " ครั้ง 2 ระหว่าวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณี อำเภอกันทรารมย์ จัดขึ้น ได้แก่ รางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมะ รางวัลชนะเลิศขับร้องเพลงลูกทุ่งส่งเสริมศีลธรรม-คุณธรรม รางวัลชนะเลิศขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศประกวดสิ่งประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ โดยมี ครูจรินทร์ เจนจิตต์ ครูสิริชัย สิมชมพู ครูทวีทรัพย์ จันทรัตน์ ครูบุญมี สาระชาติ ครูจุฑารัตตน์ บุญปัญญา ครูศุทธ์หทัย หารไชย และครูอัตตะพงษ์ ปะโยตัง เป็นผู้ฝึกซ้อม

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล: รายงาน / ศุทธ์หทัย หารไชย : ภาพ)

Last Updated (Friday, 05 February 2016 11:13)

 

รับรายงานตัว/มอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการรับรายงานตัว/มอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี โดยมี นายหยาด  พลตรี   นายภูวดล มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการ และผู้แทนครูแต่ละแผนกวิชา อำนวยความสะดวก รอรับผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ม.3  ม.6  จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ มารายงานตัว/มอบตัว ซึ่งในปีนี้ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจเป็นอย่างดีเช่นเคย

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน /ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

Last Updated (Monday, 08 February 2016 09:44)

 

นักศึกษารับมอบทุนการศึกษา จากครูสมพอง สกุลภักดี

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายหยาด พลตรี นายภูวดล มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการ ผู้แทนครู และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นตัวแทน รับมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท โดย ครูสมพอง สกุลภักดี จังหวัดนครราชสีมา มอบให้เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ทำผลงานดีเด่น คว้ารางวัลชนะเลิศในการนำรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งสองประเภททั้งรถประดิษฐ์และรถตลาด เพื่อเป็นกำลังใจและการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปในอนาคต

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 32 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ