ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ประชุมฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.21/2560) และการทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายการสอน ข้าราชการครู พนักงานราชการครู ครูพิเศษสอน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศันสนีย์  พันเจริญ : ภาพ)

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมชมรมTO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมกับได้มอบเงิน จำนวน 50,000 บาท จากกองทุน TO BE NUMBER ONE โดยมี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรู๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ Thailand 4.0

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ คุณแคทรียา ธีระโกเมน รองผู้ช่วยผู้จัดการ คุณสินเธาว์  ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาโครงการด้านการศึกษา บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรู๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะ ที่เข้าประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ Thailand 4.0 พร้อมทั้งรับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. 1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.1 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าใจในระเบียบและแนวปฏิบัติของวิทยาลัย มีมนุษย์สัมพันธ์ และสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา พบปะพูดคุยและชี้แจงนโยบายต่างๆกับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมคณะครูนำนักเรียนนักศึกษาใหม่ ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย เพื่อเป็นสิริมงคล ในการนี้นักเรียนนักศึกษายังได้ร่วมทำกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยพร้อมเพรียง

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, อัครวัฒน์ โคตรชมภู : ภาพ)

Last Updated (Sunday, 06 May 2018 08:03)

 
More Articles...
Personal Sites
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 27 guests online
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like