ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
Personal Sites
Login FormHitstats Counter
Home

ดาวน์โหลด ปฏิทินงานวางแผนและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และตัวอย่างการเขียนโครงการ


ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเดิมของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้ที่
http://www.sisat.ac.th/html

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำนักศึกษาทุนพระราชทานฯเข้าเฝ้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำนักศึกษาทุนพระราชทานฯ จากวิทยาลัยกัมปงเฌอเตียลในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อพัฒนาบุคลากรของราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท โดย นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้แทนครู นักศึกษาทุนพระราชทานฯ จำนวน 8 คน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / อินทร์ จงจำ ภาพ)

 

การสัมมนาการบริหารการศึกษา เรื่อง "ทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

คณะครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมการสัมมนาการบริหารการศึกษา เรื่อง "ทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นผู้ประสานงาน เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหาแนวทางที่จะนำยุทธศาสตร์ รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา บรรยายโดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(S2 S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 01 October 2015 14:52)

 

60 ปี ปูชนียะ ทรงค่าล้ำ น้ำเงินขาว พราวสว่างไสว ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตาจิต วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดงานเลี้ยง แสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 "60 ปี ปูชนียะ ทรางค่าล้ำ น้ำเงินขาว พราวสว่างไสว ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตาจิต วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ" โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน มอบของที่ระลึก และร่วมชมการแสดงของคณะครูและเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 30 September 2015 16:11)

 

บายศรีสู่ขวัญ แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ให้เกียรติเป็นประธานพิธี และ นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธี เพื่อเป็นสิริมงคล แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 30 September 2015 14:41)

 

มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีมุทิตาจิต แด่ ครูพร บุญคง, ครูสุทธิพงษ์ โรจนวิภาต, ครูจุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์, ครูจรรยา เนตรพระ และ ครูพรมศรี คำเนตร ที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2558 และเพื่อระลึกคุณูปการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ข้าราชการที่ดี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 30 September 2015 14:04)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 53 guests online
R-Radio network live
facebook like