ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
Personal Sites
Login FormHitstats Counter
Home


ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเดิมของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้ที่
http://www.sisat.ac.th/html

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

งานเลี้ยงแสดงความยินดี กับ รองเทอดศักดิ์ สรรพศรี

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษา ร่วมจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกกับ นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง"ผู้อำนวยการ" ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ภัตตาคารมิตรภาพ จังหวัดศรีสะเกษ

(S6 : ณัฏฐชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

พิธีถวายสัตยาธิษฐานฯ ไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดพิธีถวายสัตยาธิษฐานฯ ไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้มีความรู้ความสามารถ ในด้านเทคนิคและทางยุทธวิธี โดยชั้นปีที่ 1 และ 2 ให้มีความรู้วิชาทหารเบื้องต้นสามารถใช้อาวุธประจำกาย และการยิงปืนอย่างได้ผล ชั้นปีที่ 3 ให้มีความรู้ทางเทคนิค และทางยุทธวิธี โดยสามารถทำหน้าที่ในระดับผู้บังคับหมู่ได้ตามลำดับ พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีอุดมการณ์ เทิดทูนและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในโอกาส วันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 เมือวันที่ 30 กรกฎาคม 2558  โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประะธานพิธี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือวิสามัญ นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ประเทศไทย หัวหน้าชุมชนวัดป่าศรีสำราญ  และประชาชน ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทาน จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยรถรางมุ่งสู่ วัดป่าศรีสำราญ  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และอบอุ่น

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม , ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์  ภาพ)

 

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้แทนครู ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่อในโอกาสวันคล้ายวันวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอปรพชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดย นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ้มทอง-พุ้มเงิน) จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายหยาด พลตรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้แทนครู ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดน นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ พร้อมนำกล่าวถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

(S6 :ณัฏฐชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / กัณหา อุทธิเสน ภาพ)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 25 guests online
facebook like