ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประกวดร้องเพลง 8 กิจกรรม ระดับภาค 2558

>>>>>>>>>   ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่   <<<<<<<<<<<

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ลงนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้ง 4 แห่ง ร่วมลงนาม แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม วิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(S1 S2 S6 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษดำเนินการสอบพนักงานตำบล

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการสอบพนักงานตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการดำเนินการสอบปฏฺบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และการสอบเป็นไปด้วยความเรีบยร้อย โปร่งใส

(S6 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบพนักงานตำบล

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งร่วมประชุมชี้แจง คณะกรรมการดำเนินการสอบพนักงานตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม T-VET โดยใช้สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นสนาสอบในครั้งนี้

(S4 S6 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 25 November 2015 15:08)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 34 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ