ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 โดยนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธี มีคณะผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จำนวนกว่า 2,000 คน ร่วมพิธีบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน /ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ประวิทย์ ราชภักดี, นเรศ ตาทุวัน,อัครวัฒน์ โครตชมภู, นพพร สมคิด : ภาพ)

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

 

ซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีารศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตร โดยพร้อมเพรียง ก่อนที่จะถึงวันรับจริงคือวันที่ 17 มีนาคม 2561 โดยท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้มอบ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญายัทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

ลูกเสือวิสามัญกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้กิจกรรม “ลูกเสือช่อสะอาด มีจิตอาสา มีภาวะผู้นำ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคราม และได้รับรางวัลดังนี้  นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา ได้รับผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญชาย ดีเด่น, นางสาวลภัสรดา กระสังข์ ได้รับผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญหญิง ดีเด่น, ลูกเสือหญิงได้รับหมู่ดีเด่น ค่ายย่อยที่ 1, กิจกรรมบุกเบิก(หญิง) ได้รับรางวัลชนะเลิศ, ระเบียบแถว (หญิง) ได้รางวัลชนะเลิศ, กิจกรรมเดินทางไกล (หญิง) ได้รับเหรียญทอง, กิจกรรมบุกเบิก (ชาย)ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, ทัศนศึกษา (ชาย) ดีเด่นชาย, ทัศนศึกษา (หญิง) ดีเด่นหญิง,กิจกรรมเดินทางไกล (ชาย) ได้เหรียญทองแดง และหมู่กิจกรรมผจญภัย (ชาย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา : ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 14 March 2018 10:11)

 

ประชุมคณะครูก่อนปิดภาคเรียน 2/2560

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักราชการครู ครูพิเศษสอน ร่วมประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 23 guests online
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like