"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

เหรียญทองแดง ระดับประเทศ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับเหรียญทองแดง ระดับประเทศ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2559 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตอิฐเปลือกทุเรียน คณะผู้ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม ครูผ่องพิศุทธิ์ ลาลุน, ครูอัจฉราวดี สันตพันธ์, ครูภัทรภร ดวงสีดา นายสุริยา จำปาบุรีนายสุทธิรักษ์, บุญศรี นายธนดล บุญรัตน์ นักศึกษาแผนกวิชาโลหะการ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ผ่องพิศุทธิ์ ลาลุน ภาพ)

Last Updated (Thursday, 01 September 2016 10:09)

 

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมจัดแสดงผมงานการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI for OTOP Upgrade) ภายใต้การดำเนินงานของเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน โซนนิทรรศการงานเทคโนโลยีนวัตกรรม(TECHNOMART) ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ” เรื่องการผลิตผงสีจากพืชธรรมชาติผสมนาโนซิงค์ออกไซค์ โดยครูวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย, ครูอัจฉราวดี สันตพันธ์, และครูพิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ เข้าจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 18 – 28 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน /  อัจฉราวดี สันตพันธ์ ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 31 August 2016 17:23)

 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

หมวดวิชาสามัญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ อาคารพระยาไกรภักดี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาและร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมประกอบด้วย เกมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ การแสดงมายากล โพล์คซองและการประกวดชุดรีไซเคิล โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 31 August 2016 17:24)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 88 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like

สัมภาษณ์ทีมงานรถประหยัดน้ำมัน แผนกช่างยนต์ (1)
สัมภาษณ์ทีมงานรถประหยัดน้ำมัน แผนกช่างยนต์ (2)
สัมภาษณ์ทีมงานรถประหยัดน้ำมัน แผนกช่างยนต์ (3)