"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

การซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ตามโครงการสานพลังประชารัฐช่วยผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับ อำเภออุทุมพรพิสัย กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกษ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ร่วมกันนำบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา เข้าช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2559 ตามโครงการสานพลังประชารัฐช่วยผู้ประสบวาตภัย สนองนโยบายการมุ่งให้ภาครัฐและเอกชน ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชน โดยมีนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาก่อสร้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาโยธา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างยนต์ นำนักศึกษาทุนพระราชทานใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมทั้งสิ้น 60 คน เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องยนต์ต่างๆ จำนวนกว่า 50 หลังคาเรือน รวมทั้งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 25 May 2016 17:30)

 

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี พ.ศ. 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู ช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ บรรเทาความเดือดร้อนต่อการดำรงชีพ และความเสียหายจากภัยธรรมชาติของประชาชน ในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน   โดยมีการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / รังสรรค์ ไสยศรีจันทร์ : ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 25 May 2016 17:31)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 93 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like

เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ(1)
เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ(2)
เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ(3)