"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login Form



Hitstats Counter
Home

(ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อสวท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อสวท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมี นายหยาด พลตรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธาน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานและเตรียมการต้อนรับอาสาสมัคร อสวท.จากทั่วประเทศทั้งหมด 15 จังหวัด ที่จะเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎคม 2559 นี้

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดทั้งรัฐและเอกชนจำนวน 19 แห่ง ร่วมปรึกษาหาหรือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษโดยมี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานัทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกรักษาดินแดน(อส.)ด้านการช่าง ประจำปี พ.ศ. 2559

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ด้านการช่าง ประจำปี พ.ศ.2559 จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ และพัฒนาศักยภาพยกระดับฝีมือช่างให้แก่สมาชิก อส.ให้มีความรู้และทักษะด้านการก่อสร้างและไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยได้ทันท่วงที โดยอบรมระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2559 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่  2

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / วีระยุทธ กิ่งวิชิต ภาพ)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 32 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like

เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ(1)
เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ(2)
เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ(3)