"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559

ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559 โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย " วันวชิราวุธ" เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

(อินทร์ จงจำ : รายงาน / พรอนันต์ จาตูม : ภาพ)

 

รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงครั้งที่ 19/2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทรถตลาด สถิติ 265 ก.ม./ลิตร และประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 สถิติ 1,886 ก.ม./ลิตรและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 29 สถิติ 765 ก.ม./ลิตร ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 19/2559 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ผลงานของแผนกวิชาช่างยนต์ นำทีม โดยครูวสันต์ อุไรวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชา

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / วิชิต ปิ่นหอม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 01 December 2016 10:09)

 

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด

ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ นางณัฐษมนต์ ณุวงศ์ศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์และคณะกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานัทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

โครงการ การเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์

นางณัฐษมนต์ ณุวงศ์ศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ การเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ (Learning English through Online System, Dyned) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในโครงการ จำนวน 30 คน จำนวนเครื่อง 30 เครื่อง และจำนวน 30 usernames and passwords ซึ่งเป็นนักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับชั้น ปวช. 1 และ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช. 1 โดยคณะครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / สุภาพ สัจจสัมภาร ภาพ)

 

โครงการรวมพลังอาชีวะศรีสะเกษช่วยชาวนา

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. โดย นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“รวมพลังอาชีวะศรีสะเกษช่วยชาวนา”ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และลดปัญหาภาวะข้าวตกต่ำในปัจจุบันและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาโดยอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง 19 แห่งในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมจัดผนึกกำลังจัดโครงการ “รวมพลังอาชีวะศรีสะเกษช่วยชาวนา” และนำเครื่องอบข้าวเปลือกแบบไหลวน เครื่องสีข้าว ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา มาให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และการจำหน่ายข้าวช่วยชาวนา โดยแผนกวิชาการขายและการตลาด ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2559 ให้บริการอยู่บริเวณหอนาฬิกา หน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,วิชิต ปิ่นหอม ภาพ)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 26 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like