ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่อง แจ้งการฝึกงานของนักศึกษา

1. ในกรณีที่นักศึกษากลับมาแล้วในกลุ่มที่ 1 (กลุ่มฝึกงานเก่าที่ยังไม่เสร็จ) หากเหลือระยะเวลาไม่เกินอีก 2 เดือน อนุญาตให้ครูที่ปรึกษาและแผนกเป็นผู้ประเมินร่วมกับบริษัทที่นักศึกษาไปฝึก หากเหลือเกิน 2 เดือน ให้เข้าประเด็น กลุ่มที่  2

2. ในกรณีกลุ่มที่ 2 (กลุ่มฝึกงานใหม่ที่เริ่มไปฝึกแล้ว)

2.1 กรณีที่เดินทางกลับมาแล้วให้รอฟังคำชัดเจนจาก สอศ./รัฐบาล ในสถานการณ์โควิท19 ในช่วง 31 มี.ค.-20 เม.ย. 63 ให้นักศึกษาอยู่กับครอบครัว ไม่อนุญาตให้ส่งนักศึกษาไปสถานประกอบการโดยเด็ดขาด

2.2 กรณีที่ไม่กลับและประสงค์จะฝึกงานต่อให้นักศึกษาแจ้งครูที่ปรึกษาในไลน์กลุ่มและผู้ปกครองให้รับทราบ/อนุญาตให้ฝึกงานต่อ

3. ในกรณีกลุ่มที่ 3 (กลุ่มฝึกงานใหม่ ยังไม่ไปฝึก) ให้รอฟังคำชัดเจนจาก สอศ./รัฐบาล ในสถานการณ์โควิท19 ในช่วง 31 มี.ค.-20 เม.ย. 63 ให้นักศึกษาอยู่กับครอบครัว ไม่อนุญาตให้ส่งนักศึกษาไปสถานประกอบการโดยเด็ดขาด

4. ในกรณีประเด็นข้อ 2 และข้อ 3 ให้ครูที่ปรึกษา/ครูนิเทศ/หัวหน้าแผนก รอฟังผลการประชุมสรุปสถานการณ์ของผู้บริหารในวันที่ 20 เม.ย.2563 และแจ้งให้นักศึกษาในที่ปรึกษาในวิธีการปฏิบัติ


ประกาศ เลื่อนการรับอุปกรณ์ประกอบการเรียนและชุดฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้กำหนดให้นักศึกษาใหม่ในระดับ ปวช. และ ปวส. รับอุปกรณ์ประกอบการเรียนและชุดฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกแผนกวิชา ในวันเสาร์ที่ 25 เม.ย.2563 และ วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย.2563 นั้น

เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ได้แผ่ขยายลุกลามไปทั่วประเทศในขณะนี้  เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการแพร่ระบาดหรือติดเชื้อในระหว่างห้วงดังกล่าวของผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา/ผู้ปกครองฯ

วิทยาลัยฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการรับ ฯ ดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงและปลอดภัย  ทั้งนี้จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งในช่องทางการสื่อสารทางเว็บไซต์นี้


ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้กำหนดการจัดปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 2563 ของ นักเรียนระดับ ปวช. และในวันเสาร์ที่ 2 พ.ค. 2563 ของ นักศึกษาระดับ ปวส. นั้น   เนื่องสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ได้ขยายวงกว้างลุกลามแพร่กระจายออกไปทั่วประเทศในขณะนี้

เพื่อเป็นการป้องกันฯ ในสถานะการณ์ดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จึงขอเลื่อนการจัดปฐมนิเทศ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

หากสถานะการณ์คลี่คลายลงหรือปลอดภัยแล้ว และมีการประกาศผ่อนคลาย หรือยกเลิกประกาศ ฯ สถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล ฯ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการลงแล้ว  วิทยาลัย ฯ จะขอแจ้งกำหนดการจัดการดังกล่าวอีกครั้งให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ประชุมหัวหน้างาน

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย ประชุมหัวหน้างาน ณ โดมฟุตซอลวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Monday, 30 March 2020 14:09)

 

ประชุมหัวหน้าแผนก

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย ประชุมหัวหน้าแผนก ณ โดมฟุตซอลวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Monday, 30 March 2020 14:08)

 

ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ คนงาน แม่บ้าน เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID 19

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ คนงาน แม่บ้าน เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID 19 ณ โดมฟุตซอลวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ประชุมข้าราชการครู บุคลากร 38ค(2) พนักงานราชการครู ครูผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอัตราจ้าง

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประชุมข้าราชการครู บุคลากร 38ค(2) พนักงานราชการครู ครูผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอัตราจ้าง เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID 19 ณ โดมฟุตซอลวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Wednesday, 18 March 2020 13:26)

 

ประชุมทางไกล VDO Conference

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาศรีสะเกษ พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษภาครัฐและเอกชน ประชุมทางไกล VDO Conference วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 21 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like