ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

[ดาวน์โหลดเอกสารโครงการลดการใช้พลังงานที่บ้านของนักเรียน ปีการศึกษา 2562]

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยได้รับเกียรติจาก นายจิระวัฒน์ ชวลิต รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นประธานในพิธี โดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) กับสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสิ้น 84 แห่ง เพื่อผลิตและพัฒนาคนในด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

พิธีเปิด "ห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ THAILAND 4.0"

นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีส่งมอบและพิธีเปิด "ห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ THAILAND 4.0" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระ โอวริทธิ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรมนุษย์และนางสาวแคทลียา ธีระโกเมน รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานย่อยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ร่วมส่งมอบในครั้งนี้ โดยมีนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับ  ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วันที่ 18 กันยายน 2562

Last Updated (Thursday, 19 September 2019 13:39)

 

การประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะผู้บริหาร  คณะครู วิทยาลัยเทคเทคศรีสะเกษร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (Project: Developing Skills Chinese Language for Communication in Careers) หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม ห้วหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กล่าวรายงานโครงการพัฒนาทักษะภาษา ฯ ต่อท่านประธาน นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตามด้วยท่านประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (Project: Developing Skills Chinese Language for Communication in Careers) หมวดวิชาภาษาต่างประเทศได้เชิญวิทยากร นายณรินทร์  ชินศรี ครูสอนภาษาจีน Miss. Hu Shuijing ครูสอนภาษาจีน (Native Speaker) จากโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  มีนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความสนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 185 คนอย่างพร้อมเพรียงกัน ระหว่าง วันที่14-15 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

โครงการอบรมพัฒนาและให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาและให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการและแม่ค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 18 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like