"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login Form



Hitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษนำคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู บันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี(NBT)

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / วิชิต ปิ่นหอม ภาพ)

Last Updated (Saturday, 16 July 2016 09:32)

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯอาชีวศึกษา – เอสโซ่ะดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พิธีเปิด โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมส่งผลงานของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. เข้าประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาไปประกวดผลงานในระดับภาคเฉียงเหนือต่อไป

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / วิชิต ปิ่นหอม ภาพ)

Last Updated (Friday, 15 July 2016 16:18)

 

ศิษย์เก่าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5 มอบดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป

นายกัณหา อุทธิเสน นายไชยา ภาระหอม นายยุทธชัย รองทอง และนายวงศ์สว่าง หลักบุญ ในนามตัวแทนศิษย์เก่าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5 ได้มอบดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป จำนวน 6 เครื่อง ให้กับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนครูรับมอบ เพื่อเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่น้องๆนักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / วิชิต ปิ่นหอม ภาพ)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 12 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like

เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ(1)
เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ(2)
เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ(3)