"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สาขาวิขาเทคนิคคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560
[ดาวน์โหลด]

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

การประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทักษะสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทักษะสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยมีคณะกรรมการจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน 18 แห่งได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม T - VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(รชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ศันสนีย์ พันเจริญ : ภาพ

 

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน /อินทร์ จงจำ ภาพ)

 

โครงการอบรมการวัดผลเพื่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการวัดผลเพื่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม T-VET โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีคณะครู อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมอบรมกว่า 116 คนวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้ทราบและเข้าใจหลังการของการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกกรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมพระยาไกลภักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีพิธีเปิดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดยโดยนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 9 แห่ง ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดจำนวนกว่า 162 ผลงาน ใน 12 ประเภท ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐาน และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเพื่อร่วมแข่งขันในระภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานัทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

Last Updated (Monday, 04 December 2017 15:32)

 

แสดงความยินดีกับครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ขอแสดงความยินดีกับครูสาพิตา ไชยโยชน์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้เลื่อนขั้นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 19 guests online
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like