Lifelong Vocational Education Center
การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 PDF Print E-mail
ข่าว - ข่าวงานเทียบโอน
Written by ทิพวรรณ ปุยขาว   
Friday, 01 September 2017 14:17


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำโดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางประจักษ์ศรี สุต๋า รับผิดชอบงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อให้นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าใจระเบียบและแนวปฏิบัติของวิทยาลัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีสัมพันไมตรีอันดีต่อกัน ได้รับความรู้การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ได้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และได้รับความรู้เกี่ยวปรัชญาของวิทยาลัย คือ เกียรติภูมิ คุณภาพ คุณธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1,S2,S6,S9 : ประจักษ์ศรี สุต๋า รายงาน/ทิพวรรณ ปุยขาว ภาพ)

 
นักศึกษาเทียบโอนฯ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 PDF Print E-mail
ข่าว - ข่าวงานเทียบโอน
Written by ทิพวรรณ ปุยขาว   
Thursday, 31 August 2017 16:30


น้อมจิตวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยคณะผู้บริหาร และคณะครู เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อครูอาจารย์โดยกิจกรรมน้อมจิตวันทาบูชาครู นักเรียนนักศึกษา SISAT ร่วมบูชาด้วยพาน ดอกไม้ ธูป เทียน จัดประดับตกแต่งสวยงาม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : ประจักษ์ศรี สุต๋า รายงาน/ทิพวรรณ ปุยขาว ภาพ)

 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ศึกษาดูงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ PDF Print E-mail
ข่าว - ข่าวงานเทียบโอน
Written by ทิพวรรณ ปุยขาว   
Tuesday, 30 May 2017 12:42


วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นำโดย นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณครู-อาจารย์ เข้าศึกษาดูงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ โดยมี นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางประจักษ์ศรี สุต๋า หัวหน้างานเทียบโอนฯ นางสาวอัจฉราวดี  สันตพันธ์ และนางสาวทิพวรรณ ปุยขาว เจ้าหน้าที่งาน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานเทียบโอนฯ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ปพัชญานันท์ แพ็งแจ่ม ภาพ/ประจักษ์ศรี สุต๋า ทิพวรรณ ปุยขาว รายงาน)

 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนฯ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560 PDF Print E-mail
ข่าว - ข่าวงานเทียบโอน
Written by ทิพวรรณ ปุยขาว   
Monday, 29 May 2017 14:26


งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมีนายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 123 คน

(ประจักษ์ศรี สุต๋า ทิพวรรณ ปุยขาว รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 
โครงการสอบประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาเทียบโอนฯ รุ่นที่ 11/2559 PDF Print E-mail
ข่าว - ข่าวงานเทียบโอน
Written by ทิพวรรณ ปุยขาว   
Monday, 29 May 2017 13:48


ด้วยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ จัดโครงการสอบประเมินผลการเรียนรู้ นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ รุ่นที่ 11/2559 ได้รับเกียรติจาก ท่านรองสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิด รับผิดชอบโครงการ นางประจักษ์ศรี สุต๋า หัวหน้างานเทียบโอนฯ และทีมงาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

(S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9 : ประจักษ์ศรี สุต๋า ทิพวรรณ ปุยขาว รายงาน/ปพัชญานันท์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 12

แบบสำรวจ

เว็บไซต์นี้เป็นที่ถูกใจท่านในระดับใด