ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

(ฉบับแก้ไข)กำหนดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย-หญิง) /จินตลีลา/พิธีกร,เพลงไทยสากล (ชาย-หญิง),เพลงสากล (ชาย-หญิง)การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เวทีกลาง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ และใบสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด (แก้ไขวันที่ 9 มกราคม 2558) ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดแบบ ZIP (แก้ไขวันที่ 9 มกราคม 2558) ที่นี่

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมให้ความสุขน้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอุดม  วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายวสันต์ อุไรวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อม คณะครู ตัวแทนนักศึกษา นำ รถฟอร์มูล่าสติวเด้น รถประหยัดน้ำมัน รถบังคับ และเครื่องบินบังคับ ร่วมสร้างสีสันให้กับน้องๆ ชาวจังหวัดศรีสะเกษ ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 ที่ เกาะกลางน้ำเมืองศรีสะเกษ และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 บรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้น สนุกสนาน น้องๆ ให้ความสนใจ และร่วมกิจกรรม รับฟังสารน่ารู้ และรับของแจก พร้อมทั้งถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก

(S3 S4 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ / เกียรติศักดิ์ เสวะนา ภาพ)

 

แผนกวิชาการขาย และการตลาด อวยพรปีใหม่ แด่ท่านผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

คณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการขาย และการตลาด ร่วมอวยพรปีใหม่ 2558 และมอบของที่ระลึก แด่ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานตลอดปี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และนักศึกษาทุนพระราชทานฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้า ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อม คณะผู้บริหาร ผู้แทนครู เฝ้ารับเสด็จ และนำนักเรียนทุนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลงาน รายงานการทำกิจกรรมค่ายสาอาช่วยชุมชน ในขณะศึกษาอยู่ในประเทศไทย ที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สืบเนื่องจาก ปี 2545 ที่ทรงก่อตั้งวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ขึ้น  พร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษา แก่ นักศึกษา ปีละ 30 ทุน มีอาหาร ที่พัก และเงินใช้จ่าย ซึ่งสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 7 รุ่น กว่า 200 คน ปัจจุบันมีนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ 37 คน

(S3 S8 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ / อุดร เศษโถ ภาพ)

 

พิธีเปิด โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ประธานพิธีเปิด โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558 โดย นางชไมพร ตุ้มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ กล่าวรายงานต่อประธานพิธี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา สังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อเชิญชวนประชาชนที่เดินทาง หรือท่องเที่ยว สามารถรับบริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฟรี เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร ให้ทุกคนเดินทางหรือท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 S4 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

อบรมก่อนปฏิบัติงาน โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข หัวหน้างานโครงการพิเศษ นายสุธิพงษ์ โรจนวิภาต นายบุญชัย วสยางกูร และ ครูในแผนกวิชาช่างยนต์ ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558 โดยมีการจัดอบรม ให้ความรู้ก่อนปฏิบัติงาน แก่นักเรียนนักศึกษา ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2557 จาก บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) จำกัด บริษัท กิจเจริญไทย จำกัด และ บริษัท อิซูซุตังปักศรีสะเกษ  มาให้ความรู้ ในการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฟรี และได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 S4 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like