@@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

ประชุมปรึกษาหารือวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ประชุมปรึกษาหารือการจัดสรรงบประมาณสิ่งประดิษฐ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
(S2 : จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์  รายงาน/ สุนันวิภา  บุญธรรม ภาพ)

 

การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้ารับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการโดย นายพิชิตชัย  เครือรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ นายหยาด  พลตรี  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายธรรมกร  ศิลาบุตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ นายวราวุฒิ  ไกยราช  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ นายสุระภี  ผกาพันธ์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
(S7: จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน /  สุนันวิภา  บุญธรรม ภาพ)

 

กิจกรรมเข้าค่ายเดย์แคมป์ลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


นายอุดม  วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครูและพี่เลี้ยงลูกเสือ ร่วมนำกิจกรรมนันทนาการ และการละลายพฤติกรรม กิจกรรมเดย์แคมป์ ประจำปี 2557 กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2557 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9: จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน /สุนันวิภา  บุญธรรม ภาพ)

 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการ จากบริษัท อ.ส.ม.ท. จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


นายหยาด  พลตรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายชัยรัตน์  ทองใบ  หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะครู นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่องเทคโนโลยีการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินและวิวัฒนการเครือส่งโทรทัศน์ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท อ.ส.ม.ท. จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
(S1 S2 S6: จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน /  สุนันวิภา  บุญธรรม ภาพ)

 

ทัศนศึกษานักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


คุณครูผ่องพิศุทธิ์  ลาลุน คุณครูแผนกวิชาโลหะการ คุณครูเอื้องฟ้า  ศริเลิศ คุณครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักเรียนนักศึกษาทัศนศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(S6 : จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน /เอื้องฟ้า  ศรีเลิศ ภาพ)

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like