@@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมอบหมายให้ ครูกาญจนา  ถามุลเลศ ครูเอื้องฟ้า  ศรีเลิศ และครูอภิชาติ  โยธี  นำนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.1 เข้าศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธ์เขต2 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
(S6: อภิชาติ  โยธี   รายงาน /  ภาพ)

 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้ควบคุมทีมประเภทกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ นายพัสกร  คำเพราะ รองประธานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ นายวินัย  รัตนคำ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ควบคุมทีมประเภทกีฬา สังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งหลักฐานใบสมัคร จับสลากแบ่งสายและเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 9 (พ.ศ.2557) "อาชีวะอีสานปรองดอง  ลำดวนเกมส์" ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2557 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
(S7: จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน /ธนาการ  ประกาสัจจะเวทย์ สุนันวิภา  บุญธรรม ภาพ)

 

ประชุมผู้ควบคุมทีมเพื่อส่งหลักฐานและจับสลากแบ่งสายประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสานปรองดอง ลำดวนเกมส์"

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมประชุมผู้ควบคุมทีม เพื่อส่งหลักฐานและจับสลากแบ่งสาย ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชาย-หญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสานปรองดอง ลำดวนเกมส์" เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียติ 84 พรรษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

(S6: อภิชาติ  โยธี รายงาน / ภาพ)

 

ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการประชุมผู้ควบคุมทีมกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และคณะผู้ควบคุมทีมกีฬา ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะผู้ควบคุมทีมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 9 "อาชีวะอีสานปรองดอง  ลำดวนเกมส์" เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
(S7: จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน /สุนันวิภา  บุญธรรม ภาพ)

 

พิธีมอบเทียนพรรษาพระราชทาน และกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประธานพิธี นำคณะครู นักเรียนนักศึกษา ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ วัดป่าศรีสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยร่วมสวดมนต์ฟังธรรมเทศนา ถวายผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยและเวียนเทียน เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป

(S3 S6 S9 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน/ ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์  สุนันวิภา  บุญธรรม ภาพ)

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like