วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอุดม  วัชรพงศ์วณิช 
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นตัวแทนติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ในวันที่ 14 เมษายน 2557 ณ จุดตรวจหน้าเทสโก้โลตัส ตู้ยามพยุห์ ยามแยกตูม
เทศบาลตำบลศรีรัตนะ หจก.ชัยรุ่งเรือง ปตท.หนองครก ปตท.หนองไผ่

( S4 S6: จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน / สุนันวิภา  บุญธรรม ภาพ)

 

พิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน"

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายประทีป  กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  พ.ต.อ.วินัย เกตุพันธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ นายประชุม ลีลา รักษาการขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" เทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 โดย นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษกล่าวรายงาน ซึ่งการดำเนินโครงการมีขึ้นระหว่างวันที่ 11-1 7 เมษายน 2557  (ตั้งแต่เวลา 08.30-24.30 น.) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

((S4,S6 : ณัฐพล ศรีรักษา รายงาน/ภาพ))

 

รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำโดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วินัย เกตุพันธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ นายประชุม ลีลา รักษาการขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา  รดน้ำขอพร นายประทีป  กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ณ ศูนย์ปฏิบัติการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S4,S6 : ณัฐพล ศรีรักษา รายงาน/ภาพ)

 

 

ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยการนำของ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ ได้นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย (พิธีรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์) เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ได้นำบุคลากรสรงน้ำพระพุทธรูป  พระวิษณุกรรม พระภูมิเจ้าที่ของวิทยาลัย จากนั้น เปิดโอกาสให้บุคลากรได้รดน้ำขอพร และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความชุ่มฉ่ำสนุกสนานเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ลานจามจุรี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : ณัฐพล ศรีรักษา รายงาน/ภาพ)

 

เยี่ยมชมแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายหยาด  พลตรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.กฤษา  สุชีวะ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา  เข้าเยี่ยมชมแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการประสานความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ วันที่ 8 เมษายน 2557  ณ แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน / กวินทัต  โพธะเลศ  ภาพ)  

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like