@@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


นายวุฒิพงษ์  สมใจ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้นำครูและนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือน และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านเลขที่ 54/705 หมู่ที่ 10 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน(สำรวจระบบไฟฟ้า)และโครงการปรองดองสมานฉันท์
(S6:  วุฒิพงษ์  สมใจ รายงาน / ภาพ)

 

โครงการอบรม อาสาจราจรนักศึกษาวิชาทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดโครงการอบรมอาสาจราจร ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จำนวน 70 นาย โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก สภ.เมืองศรีสะเกษ ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยจราจร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
(S6: จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน / สุนันวิภา  บุญธรรม ภาพ)

 

ประชุมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบทที่ 22 โดย พ.ต. ณรงค์  ขุนหอม  หัวหน้าชุดศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ต.ลำพูน  คำแสง หัวหน้าชุดฝึกย่อยโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมและตัวแทนจากสถานศึกษา(วิชาทหาร)ในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมเตรียมการเพื่อความพร้อมจะออกทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกีฬาอาชีวะอีสานปรองดอง ลำดวนเกมส์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เนื่องจากปัจจุบันนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้องการที่จะให้ทุกหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน ได้มีการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่ความสงบที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์และประสบผลสำเร็จ
(S6 S7: จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน /สุนันวิภา  บุญธรรม ภาพ)

 

แผนกวิชาการบัญชี ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


คณะกรรมการชมรมวิชาชีพการบัญชี แผนกวิชาการบัญชี โดยนางปิยวรรณ  ชวลิต หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชีและนางสุมิตรา  โพธิ์สูง ครูที่ปรึกษาชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการ "ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ" ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า และวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
(S6: สุมิตรา  โพธิ์สูง รายงาน / ภาพ)

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมอบหมายให้ ครูเอื้องฟ้า  ศรีเลิศ

ครูศิพาญา  ขันทองห้าว  ครูธัญญภัสร์  บูระพา ร่วมโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2557

สายอำเภอเมือง,วังหิน,ขุขันธ์,ปรางค์กู่,ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557

(S6: อภิชาติ  โยธี รายงาน / เอื้องฟ้า  ศรีเลิศ ภาพ)

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like