วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

สรุปผลการแข่งขันการประกวดแดนเซอร์,ประกวดร้องเพลงไทยสากล(หญิง),การประกวดร้องเพลงไทยสากล (ชาย),การประกวดจินตลีลา ,การประกวดพิธีกร,การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย),การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง วันที่ 8 - 12 ธันวาคม พ.ศ.2557

[ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่]

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

รับทุนการศึกษา จาก ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้แทนครู ให้การต้อนรับ นายไพรวรรณ กาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สงเคาระห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ให้เกียรติมอบเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จำนวน 20 ทุน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2 :จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอุดม วัชรพงศ์วณิช นายหยาด พลตรี นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวมหาราช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ประธานพิธี) นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ลงนามถวายพระพร และถวายสัตยาธิฐาน พร้อมคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

การแข่งขันชมรมวิชาชีพการบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

คณะกรรมการชมรมวิชาชีพการบัญชี พร้อมด้วย นางปิยวรรณ ชวลิต หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี นางสุมิตรา โพธิ์สูง และคณะครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมฯ จัดกิจกรรม โครงการ"แข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย" ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ อาคารโรงพละเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / สุมิตรา โพธิ์สูง,ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ ทรงมีต่อ อาณาประชาราษฎร์ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ)

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like