@@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

ต้อนรับ นายซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา
และคณะมาเยี่ยมชม ติดตาม นักศึกษาทุนพราะราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่อาณาจักรกัมพูชา
(ด้านการศึกษา)โรงเรียนกำปงเฌอเตียล ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2557 
ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S8 S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน /ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอุดม วัชรพงศ์วณิช  นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับ นายชื่นจิต คิ้วทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาส
นำคณะครู เยี่ยมวิทยาลัยฯ และศึกษาดูงานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และแผนกวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและ
ประสบการณ์   ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2 S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ประชุมดำเนินงานและประเมินศุนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายพัสกร คำเพาะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ องค์ประธาน
นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมดำเนินงานและประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์ฯ จาก 8 วิทยาลัยฯ ในสังกัด
เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 S9 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการรัตนบุรี จ.สุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอุดม วัชรพงศ์วณิช  นายสำราญ สีปวน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการรัตนบุรี ในโอกาสนำคณะครูเยี่ยมวิทยาลัยฯ
และศึกษาดูงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน ในงานพัสดุ การเงิน การบัญชี และงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 S1 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์  ธเดช์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

 

ประชุมจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตร การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียด การจัดสรรงบประมาณ โครการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทเศรษฐกิจ 2558 (โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,500,000 บาท
โดยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณห้องรับรอง บ้านพัก
ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 S9 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลย์พันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like