ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

วันจักรี 6 เมษายน 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมงาน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรบรมราชวงศ์ โดย นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธี ได้วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณื เพื่อนอมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งปฐมบรมกษัตริย์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์)

 

ประชุมนโยบายและทิศทางความร่วมมือด้านการศึกษาระบบทวีภาคี

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย ครูสุจิรา ภู่ธราภรณ์ ครูนพดล สิ้นทุกข์ ครูบุญวัตร คำศิริ ครูวณัฐ ดาวเรือง ร่วมประชุมนโยบายและทิศทางความร่วมมือด้านการศึกษาระบบทวีภาคี เกี่ยวกับการปรับระยะการฝึกงาน ของนักศึกษาระบบทวิภาคี กับ บริษัท กันยงอิเลคทริก จำกัด(มหาชน) เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ และให้นักศึกษา สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมราขพฤษ์ โรงแรมรีเจ้นท์ จังหวัดอุบลราชธานี

(S2 S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / สุจิรา ภู่ธราภรณ์ ภาพ)

 

 

พิธีเปิดโครงการอาชีวะพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำหมู้บ้าน ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะพัฒนาโดยได้รับเกียรติ จาก นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยได้ดำเนินกิจกรรมในการสร้างอาคารฝึกอาชีพเอนกประสงค์ ทั่งประเทศจำนวน 60 หลัง ได้เริ่มโครงการตั้งแต่วัน 23 มีนาคม 2558 เป็นต้นมา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองบาง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

(จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้นำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ของประชาชน ระหว่าง วันที่ 31 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2558 โครงการบริการให้คำปรึกษา และบริการข้อมูล ด้านสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อให้ความแก่รู้ประชาชนด้านเทคโนโลยี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยความร่วมมือของ แผนกวิชาช่างยนต์, แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  ณ โรงเรียนบ้านหนองบาง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

(จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวะแบบครบวงจร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา อาชีวศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ, วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ,วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ร่วมต้อนรับ และรับการประเมิน ผลการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวแบบครบวงจร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

 

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like