วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง วันที่ 8 - 12 ธันวาคม พ.ศ.2557 กติกาการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พิธิกร จินตลีลาและใบสมัคร

[ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่]

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นายโสภา มะเครือสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นายโสภา มะเครือสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมคณะครู เนื่องในโอกาส นำคณะครู พบเพื่อ ขอบคุณ ผู้อำนวยการฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ พญานาคประดิษฐ์ ใช้ในการตกแต่งกระทงและขบวนแห่ในการเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลกันทรลักษ์ ประจำปี 2557 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S5 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ )

 

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานพิธี  รับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557   พร้อมคณะครู  นักเรียนนักศึกษา องค์การนักวิชาชีพฯ  จากคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น  นำโดย นายอุดม วชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานกรรมการ นายศักดิ์ชาญ สมสอางค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ      นายสุระภี ผกาพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ กรรมการ นายภูวดล มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กรรมการ และ นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ กรรมการและเลขานุการ โดย นายปิยรัฐ บุญสุข ประธานองค์การนักวิชาชีพฯ และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมรายงานรายละเอียดเพื่อการประเมิน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

(S3 S7 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายอุดม วัชรพงศ์วณิช นายสำราญ  สีปวน รองผู้อำนวยการ นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย คุณครูวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ดร. สุเทพ ชิตยวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะกรรมการ และที่ปรึกษา ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 S7 :จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาย / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ขบวนแห่ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ คณะครู  ร่วมขบวนแห่กระทง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ของไทยให้อยู่สืบไป  ขบวนกระทง โดย นางสาวมาลินี ชัยชาญ นักศึกษา ปวส.2 กลุ่ม มบค.21 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นนางนพมาศประจำกระทง  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  ณ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

(S6  : อภิชาติ โยธี รายงาน / ภาพ)

 

เข้าร่วมประเพณีลอยกระทงวัดป่าศรีสำราญ ประจำปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำทีม คณะครู และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมแรง ร่วมใจกันช่วยทำบุญขายกระทงและตักไข่พาโชค ยอดจากการขายกระทงมอบถวายวัดรวมทั้งสิ้น 19,669 บาท 25 สตางค์ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดป่าศรีสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ

(S6 : อภิชาติ โยธี รายงาน / ภาพ)

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like