@@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

ร่วมพิธิเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่9 "ยุทธหัตถีเกมส์"

ข่าวจากฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  นายอุดม  วัชรพงศ์วณิช  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  พร้อมคณะครู ร่วมพิธิเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับชาติ  ครั้งที่ 9 "ยุทธหัตถีเกมส์"  โดยมี  ดร. อกนิษฐ์  คลังแสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นประธาน  เมื่อวันที่  1  กันยายน  2557  ณ  สนามกีฬา  จังหวัดสุพรรณบุรี

(S3,S6 : สมจันทร์ ปราบภัย รายงาน/ภาพ)

 

 

ประชุมปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมเดย์ - แคมป์ ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


นายอุดม  วัชรพงศ์วณิช  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมเดย์ - แคมป์ ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
(S6 S7: จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน /สุนันวิภา  บุญธรรม ภาพ)

 

มอบเหรียญและเกียรติบัตรแก่นักกีฬาในการแข่งขันยุทธหัตถีเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


นายอุดม  วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้เกียรติมอบเหรียญและเกียรติบัตรแก่นักกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษที่เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับชาติที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่10 กันยายน 2557 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬายุทธหัตถีเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1  - 7 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
(S3,S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์  รายงาน /สุนันวิภา  บุญธรรม ภาพ)

 

ประชุมแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน เข้าร่วมการประชุมสัมนาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Work Integrated Learning : WIL) ในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT Center ระหว่างวันที่ 8 -9 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสบาย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


คุณครูศิริวัฒน์  โลบุญ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และคุณครู นำนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.1 และ ปวส.2 เข้ารับการตรวจสุขภาพในโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2557 ณ โรงพละเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3,S6 : จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์  รายงาน / ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ สุนันวิภา  บุญธรรม ภาพ)

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like