วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

ประชุม ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ครูอัตราจ้างเพื่อรับนโยบายแนวทางในการบริหารงานการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 3 ฝ่าย นายหยาด  พลตรี นายวิวัฒน์  บุญพิคำ  นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี  ประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ครูอัตราจ้างเพื่อรับนโยบายแนวทางในการบริหารงานการศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน / จารุวรรณ บุญปัญญา ภาพ)  

 

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 โดยนายสนิท ขาวสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานและ นายวิวัฒน์ บุญพิคำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คณะครูเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสืออาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน / จารุวรรณ บุญปัญญา ภาพ) 

 

มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายวิวัฒน์ บุญพิคำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนางอำไพวรรณ  เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องนางอำไพวรรณ  เปรมภิรักษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งคลังจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ คลังจังหวัดศรีสะเกษ

( S6 : จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน / จารุวรรณ บุญปัญญา ภาพ)

 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 "ศรีสะเกษเกมส์"

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายสุข มีกุล ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด โดยนายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบักดองวิทยา กล่าวรายงานและวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 "ศรีสะเกษเกมส์" เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ อาคารพระยาไกรภักดี  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 (S6 : จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน / จารุวรรณ บุญปัญญา ภาพ)

 

ประชุมนิเทศติดตามเชิงประจักษ์ กลุ่มนิเทศภายในเชิงระบบ:หลักการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา 3 ก.

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ต้อนรับ นายคทายุทธ์ มิตรสูงเนิน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.มนต์ชัย มนูธรรม อาจารย์ศรณ์ณิวชญ์ ศรวิมล ในการประชุมนิเทศติดตามเชิงประจักษ์ กลุ่มนิเทศภายในเชิงระบบ:หลักการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา 3 ก. โดยมีผู้บริหาร,หัวหน้างาน,หัวหน้าแผนกวิชา,หัวหน้าหมวด เข้าร่วมประชุม วันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน / จารุวรรณ บุญปัญญา ภาพ)

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like