@@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการรัตนบุรี จ.สุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอุดม วัชรพงศ์วณิช  นายสำราญ สีปวน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการรัตนบุรี ในโอกาสนำคณะครูเยี่ยมวิทยาลัยฯ
และศึกษาดูงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน ในงานพัสดุ การเงิน การบัญชี และงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 S1 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์  ธเดช์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

 

ประชุมจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตร การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียด การจัดสรรงบประมาณ โครการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทเศรษฐกิจ 2558 (โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,500,000 บาท
โดยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณห้องรับรอง บ้านพัก
ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 S9 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลย์พันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ สำราญ สีปวน

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และกล่าวต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการสำราญ สีปวน และคณะจากวิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ด้วยความยินดีและอบอุ่น เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S6: จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ประชุมประกันคุณภาพและมารตรฐานการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

 

นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี รองผู้อำนวยการ ประธานที่ประชุม นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการ นายหยาด พลตรี รองผู้อำนวยการ      และนายมนวรรธณ์ นกอิ่ม ประชุมข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง เรื่องประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน รองรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S7 S3 จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / รังสรรค์ ไสยศรีจันทร์ ภาพ)

 

แสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการ นายวิวัฒน์ บุญพิคำ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

 

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำนวยพรแด่ นายวิวัฒน์ บุญพิคำ ในโอกาสไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี จ.สุรินทร์ พร้อมด้วยนายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการ นายหยาด พลตรี รองผู้อำนวยการ นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี รองผู้อำนวยการ นำคณะครูเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปส่งท่านผู้อำนวยการ ด้วยความยินดี ความรักและผูกพันธ์ โดยนายวโรภาส ศรีพันธ์ ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นใจ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

(S3 S4: จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / สุนันวิภา บุญธรรม ภาพ)

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like