ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

(ฉบับแก้ไข)กำหนดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย-หญิง) /จินตลีลา/พิธีกร,เพลงไทยสากล (ชาย-หญิง),เพลงสากล (ชาย-หญิง)การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เวทีกลาง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ และใบสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด (แก้ไขวันที่ 9 มกราคม 2558) ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดแบบ ZIP (แก้ไขวันที่ 9 มกราคม 2558) ที่นี่

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

คณะครู-นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการการตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


คณะครู-นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยคุณครูกัณหา อุทธิเสน คุณครูทวีทรัพย์ จันทรัตน์ และคุณครูมรุต นามบุญ ได้ทำการตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

(กัณหา อุทธิเสน รายงาน/ภาพ)

 

วันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง แม่บ้าน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมอวยพร และมอบของขวัญ แด่ ท่านผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาส ครบรอบวันคล้ายวันเกิด ของท่านผู้อำนวยการ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานัน ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

รวมน้ำใจสู่ ธารากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบ พัดลม จำนวน 5 เครื่อง เตารีด จำนวน 5 เครื่อง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง กระติกน้ำไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง และผ้าห่ม จำนวน 11 ผืน โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ พร้อม คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อนำไปจัด เป็นของรางวัล ในการออกร้าน ธารากาชาด ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(S3 S4 :จุฑทาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

พิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมในพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ร่วมกับ มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์สว่างจิตต์ธรรมสถาน สร้างขึัน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ หน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S4 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

มอบเครื่องชาร์จแทปแลต ให้โรงเรียนรวมสินวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ สมใจ หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง มอบเครื่องชาร์จแทปแลต พร้อมสาธิตวิธีการใช้ ให้ นายเกีรยติศักดิ์ บุญกันหา ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมสินวิทยา  นายธานี  บุศบงค์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 19 ธันวามคม 2557 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรสะเกษ

(S3 S4 :จุฑาทิพย์ ชัยนิลย์พันธ์ รายงาย / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ ธนเดชน์ดากรณ์ ภาพ)

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like