ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

ซ้อมใหญ่พิธีเปิดกีฬาสีภายใน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมซ้อมใหญ่พิธีเปิดกีฬาสีภายใน SISAT GAME  โดยจะมีพิธีเปิดจริง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนนักศึกษา ทุกคน ให้ความร่วมมือ กับคณะครู อาจารย์ ในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

โครงการจัดทำข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ ห้วหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วย นายอภิชาต โยธี ครูผู้สอน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำข้อมูลการพิจารณา รายละเอียด ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ (คอศ.2) ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อจัดทำข้อมูลของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน

(S2 S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

อุปนายกสมาคมผู้ปกครอง มอบเงินสนันสนุนกีฬาสีภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จาก นายสมศักดิ์ กานกายันต์ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบเป็นเงินสนับสนุน แก่นักเรียนนักศึกษา ในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

โครงการบูรณาการวิชาโครงการ ประจำภาคเรียน 2/2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานพิธีเปิด โครงการบูรณาการวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2/2557 โดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวรายงานต่อประธานพิธี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกาา ร่วมในพิธี โดย เป็นการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ในรายวิชาโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคศรีสะเกษ

(S1 S2 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2558 โดย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับให้บริการ เพื่อนำโลหิตที่ได้ สำรองไว้ช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่มภาพ)

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like