ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home ผลงานวิชาการครู-บุคลากร

ผลงานวิชาการครู-บุคลากร

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 ครูเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ Saturday, 11 May 2013 กัณหา อุทธิเสน 3781
2 นายทรงสิทธิ์ บัวชุม ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ Sunday, 28 April 2013 กัณหา อุทธิเสน 3696
3 ครูชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ Sunday, 20 January 2013 กัณหา อุทธิเสน 3460
4 ครูสุระชัย จันทร์ชนะ ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ Sunday, 20 January 2013 กัณหา อุทธิเสน 3455
5 ครูจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ Sunday, 20 January 2013 กัณหา อุทธิเสน 3751
6 ครูสุมนต์พร อมตะไพบูลย์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ Sunday, 11 November 2012 กัณหา อุทธิเสน 5119
7 ครูจรินทร์ เจนจิตต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ Thursday, 13 September 2012 กัณหา อุทธิเสน 4871
8 ครูรัตน์ดา เจนจิตต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ Thursday, 16 August 2012 กัณหา อุทธิเสน 3625
9 ครูนิกร จันทร์เทศ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Saturday, 11 August 2012 กัณหา อุทธิเสน 5458
10 ครูธิดาวรรณ สรรพศรี เผยแพร่ผลงานวิชาการ Friday, 27 July 2012 กัณหา อุทธิเสน 4841
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites