ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home แบบเสนอขออนุมัติโครงการ-สิ่งประดิษฐ์

แบบเสนอขออนุมัติโครงการนักศึกษา-แบบเสนอสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ขอส่งแบบฟอร์มต่างๆเพื่อใช้ขออนุมัติโครงการของนักศึกษาและนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2556  ให้ครูประจำวิชาและครูที่ปรึกษาโครงการแนะนำนักศึกษาว่าต้องใช้แบบฟอร์มใดที่เกี่ยวข้องบ้าง ตามที่ได้ประชุมกับฝ่ายแผนฯ

[ดาวน์โหลดแบบรวมทุกเอกสาร]

Last Updated (Friday, 08 November 2013 12:33)

 
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites