ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home แบบฟอร์มการนำเสนอโครงการบูรณาการ

แบบฟอร์มการนำเสนอโครงการบูรณาการ และตัวอย่าง

แบบฟอร์มการนำเสนอโครงการบูรณาการ และตัวอย่าง จากงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ดาวน์โหลดที่นี่ (zip)

Last Updated (Monday, 17 February 2014 16:24)

 
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites