ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home ข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2557 (เอกสาร pdf : 2 MB)

 

ข้อมูลตลาดแรงงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการบริหารความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites