ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ปีการศึกษา 2557

 

ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ปีการศึกษา 2557 (เอกสาร pdf : 59 kB)

 
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites