ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

งบหน้ารายจ่ายตามแผน / งาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

งบหน้ารายจ่ายตามแผน / งาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557

 

 

รายละเอียด ใบโอน ปี 2556

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

รายละเอียด ใบโอน ปี 2556

 

งบหน้ารายจ่ายตามแผน/งาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

งบหน้ารายจ่ายตามแผน / งาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556

 

 

งบหน้ารายจ่ายตามแผน / งาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2555

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

งบหน้ารายจ่ายตามแผน / งาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2555

 

 
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites