ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home ข่าวประกาศเพื่อทราบ

ข่าวประกาศเพื่อทราบ

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 Saturday, 12 April 2014 กัณหา อุทธิเสน 845
2 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557 Wednesday, 26 March 2014 กัณหา อุทธิเสน 933
3 รายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 Friday, 07 February 2014 กัณหา อุทธิเสน 1034
4 การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557 Wednesday, 15 January 2014 กัณหา อุทธิเสน 22210
5 การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 Sunday, 08 December 2013 กัณหา อุทธิเสน 4428
6 รายงานการประชุม เรื่องแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 Thursday, 17 January 2013 กัณหา อุทธิเสน 802
7 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระบบโควต้า (ภายใน) ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2556 Wednesday, 09 January 2013 กัณหา อุทธิเสน 1738
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2556 Friday, 28 December 2012 กัณหา อุทธิเสน 3116
9 ตัวอย่างโครงการมุ่งเน้นผลงาน SPBB โดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ Monday, 15 October 2012 กัณหา อุทธิเสน 2666
10 แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง สผ.1-2 ฯลฯ Thursday, 04 October 2012 กัณหา อุทธิเสน 4091
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites