@@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา อาชีวศึกษาศรีสะเกษ

โครงการจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา อาชีวศึกษาศรีสะเกษ

นายวิวัฒน์  บุญพิคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดโครงการ จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย นายปรเมษฐ์  ศรีบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  เป็นประธานเปิดโครงการฯ นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด ๖๕ คน ๘ สถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษกิจกรรมจัดขึ้น วันที่ ๒๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ พัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญการทหารพัฒนา อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

(S1,S3,S9:สุจิตรา  ศรีสมพงษ์  รายงาน/ภาพ)

 
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like