ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา อาชีวศึกษาศรีสะเกษ

โครงการจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา อาชีวศึกษาศรีสะเกษ

นายวิวัฒน์  บุญพิคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดโครงการ จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย นายปรเมษฐ์  ศรีบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  เป็นประธานเปิดโครงการฯ นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด ๖๕ คน ๘ สถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษกิจกรรมจัดขึ้น วันที่ ๒๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ พัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญการทหารพัฒนา อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

(S1,S3,S9:สุจิตรา  ศรีสมพงษ์  รายงาน/ภาพ)

 
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites