ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2556

 

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ แจ้งระเบียบการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และมอบหมายให้ นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายเดชฤทธิ์ เดชพันธ์ หัวหน้างานปกครอง  นายสมคิด พิมสอน หัวหน้างานกิจกรรม และนายนิรันดร์ แสงโสม เจ้าหน้าที่ร้านตัดผมชาย พร้อมทีมงาน ร่วมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนนักศึกษาชาย ระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2556 ในกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3,S6 : เดชฤทธิ์ เดชพันธ์  สมคิด พิมสอน  รายงาน / ณัฐพล ศรีรักษา ภาพ)

 

 
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites