@@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน พิธีเททองอนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย

ร่วมงาน พิธีเททองอนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รอง ผอ.นางจรรยา เนตรพระ และนางสาวปัทมา นิยมวงค์ ร่วมงานพิธีเททองอนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย ณ ศรีพฤธาลัย ราชสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

(S6: ปัทมา นิยมวงค์ รายงาน/ภาพ)

 
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like