ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน พิธีเททองอนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย

ร่วมงาน พิธีเททองอนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รอง ผอ.นางจรรยา เนตรพระ และนางสาวปัทมา นิยมวงค์ ร่วมงานพิธีเททองอนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย ณ ศรีพฤธาลัย ราชสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

(S6: ปัทมา นิยมวงค์ รายงาน/ภาพ)

 
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites