ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมสมาชิกออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ

ประชุมสมาชิกออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ ให้กับคณะคุณครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และได้รับเกียรติจาก คุณสรวีร์  จิรนันนท์ศิริ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษมาให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม TVET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์  รายงาน / สุจิตรา  ศรีสมพงษ์  ภาพ)

 

 
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites