วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง วันที่ 8 - 12 ธันวาคม พ.ศ.2557 กติกาการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พิธิกร จินตลีลาและใบสมัคร

[ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่]

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายสนิท ขาวสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อม คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา สถาบันการศึกษา ในสังกัดทั้ง 8 แห่ง ร่วมกิจกรรม และส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าประกวด เพื่อคัดเลือกผลงาน เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วมประกวด  สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาชีวศึกษาอุบลราชธานี

(S2 S5 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำนักศึกษาทุนพระราชทานฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ วิทยาลัยเทคนิค ศรีสะเกษ นำนักศึกษาทุนพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาบุคลากรของราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้แทนครู นำนักศึกษาทุนพระราชทานฯ เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูล ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายทุนการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

(S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / อินทร์ จงจำ ภาพ)

 

รางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมผู้แทนครู คณะทำงาน นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย นายสุริยันต์ พรหมคช และนางสาวอัจฉราวดี สัตพันธุ์ รับโล่รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ ด้านผู้ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสถานบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 จากผลงานการจัดภูมิทัศน์สถานศึกษา การสนับสนุนและแผ่แพร่ด้านวิชาการ และเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จากการคิดค้นประดิษฐ์ เป็นพลังงานต่างๆ ของครู นักเรียนนักศึกษา กว่า 100 รายการ เช่น เครื่องให้บริการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องผลิตไฟฟ้าฉุกเฉินชนิดพกพาด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องอบแห้งและแยกเศษวัชพืชออกจากข้าวเปลือก ฯลฯ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ถือเป็นเกียรติประวัติ ของสถานศึกษา หลังจากที่ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คว้ารางวัล ชนะเลิศ สถานศึกษาด้าน คุณธรรมจริยธรรม และมีจิตอาสาช่วยสังคม ระดับประเทศ ของธนาคารออมสิน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ในการนำชื่อเสียงมาสู่ชาวจังหวัดศรีสะเกษ อีกแรงหนึ่ง

 

 

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / อัจฉราวดี สัตพันธุ์ ภาพ)

 

ครูนำนักศึกษา ร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2014-2015 Student Formula

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กล่าวให้โอวาท และอวยพร เพื่อให้กำลังใจ นายวสันต์ อุไรวงศ์   หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมด้วย นายประชาไทย ไกยฝ่าย นายธนภูมิ สว่างศรี นายนพพร สมคิด ครูผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม นำคณะนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 19 คน ร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2014-2015 Student Formula สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย(สวยท) จัดขึ้น เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามทดสอบยางบริดจสโตน จังหวัดสระบุรี

(S2 S5 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / นพพร สมคิด ภาพ)

 

นักศึกษา มอบภาพวาด ให้ผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับภาพวาดรูปการ์ตูน จาก นางสาววาทินี บุญตะนัย นักศึกษา ปวช.1 แผนกการบัญชี เพื่อเป็นของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ที่จะถึงนี้ พร้อมกล่าวให้โอวาทเป็นเด็กดีศรีอาชีวะ พร้อมให้กำลังใจในการดำรงชีวิต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like