@@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ ครั้งที่ 24

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล  ปัญญาวชิรากุล นายวีระ  สิงห์ทอง นายเทวราช  บุญศรัทธา นายจรัญ  บุติพันดา นักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ระดับ ปวช.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่ ครั้งที่ 24 ประจำปีพุทธศักราช 2557 (เครื่องปอกเปลือกกระเทียม SME) ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมงานผู้ควบคุมและฝึกสอน คุณครูวิไลลักษณ์  ราญสระน้อย คุณครูอัจฉราวดี  สันตพันธุ์ คุณครูมงคล  บุญอนันต์
(S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9: จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน/ อัจฉราวดี  สันตพันธุ์ ภาพ)

 

โครงการ ห้องอุ่นใจในสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


นายอุดม  วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและขอบคุณวิทยากรในการอบรมโครงการห้องอุ่นใจในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำทีมโดย นางฐิติมา  โกศัลวิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคุณครูจิรโรจน์  เลิศธนเปี่ยมสุข หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นักเรียนนักศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาจากการบริโภคเครื่องดืมแอลกอฮอล์และยาสูบให้มีส่วนเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมปัญหาการบริโภค
(S6,S9: จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน/ สุนันวิภา  บุญธรรม ภาพ)

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายเลิศ  ก้านเหลือง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายวุฒิพงษ์  ทองพีระ ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  พร้อมคณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2557   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ บริษัท สยามคอมเพลสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

(S1 S2 S6: อภิชาติ  โยธี รายงาน /  ภาพ)

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายเลิศ  ก้านเหลือง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายองอาจ  อรรคบุตร ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมคณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2557   เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)   จังหวัดสมุทรปราการ

(S1 S2 S6: อภิชาติ  โยธี รายงาน /  ภาพ)

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายชวลิต  ศรีเลิศ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ นายอภิชาติ  โยธี ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมคณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2557   เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

(S1 S2 S6: อภิชาติ  โยธี รายงาน /  ภาพ)

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like