@@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

อบรมการใช้โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


เจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพากรจังหวัดศรีสะเกษ อบรมและติดตั้งโปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้ การหักภาษีร้านค้า เงินเปอร์เซ็นต์, ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับเจ้าหน้าที่งานการเงินและงานบัญชี เพื่อให้ดำเนินงานถูกต้องตามระเบียนกฏหมายและนำระบบ ICT มาใช้ในการบริหารงาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ณ ห้องการเงิน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
(S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์  รายงาน /สุนันวิภา  บุญธรรม ภาพ)

 

เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ โดยนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมลงคะแนนหาเสียงในการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์  รายงาน /สุนันวิภา  บุญธรรม ภาพ)

 

โครงงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


นายหยาด  พลตรี  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานพิธีเปิดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง อ่านทำนองเสนาะ เขียนเรียงความ คัดลายมือ และการแสดงสวยงาม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
(S3 S6: จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์  รายงาน /สุนันวิภา  บุญธรรม ภาพ)

 

แนะแนวนักเรียนนักศึกษาออกฝึกงาน บ.เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป จํากัด

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป จํากัด แนะแนวนักเรียนนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร  T-VET  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2,S6: อภิชาติ  โยธี รายงาน/ภาพ)

 

โครงการ Big Cleaning and Sport Day

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับเกียรติจาก นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานพิธีเปิด โครงการ Big Cleaning and Sport Day และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเข้าร่วมชมการแสดงของนักเรียนนักศึกษาคณะสีส้มและสีเขียวและชมนิทรรศการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนนักศึกษา ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ โรงพละอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6: อภิชาติ  โยธี   รายงาน / ภาพ)

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like