ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

พิธีรดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ ปี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมใจจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น และมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2558 บรรยากาศอบอวลด้วยความอบอุ่น ในพิธีรดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ลานใต้ต้นจามจุรี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ชุ่มเย็นด้วยน้ำ ชุ่มฉ่ำด้วยรอยยิ้ม กับปีใหม่ไทยปีนี้

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ)

 

พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลวงกรานต์ ปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี และ นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา พร้อมคณะ ให้การเยี่ยมชม ศูนย์ฯ ในครั้งนี้ด้วย

(S4 S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ )

 

ฝึกปฏิบัติการเข้มข้นก่อนปฏิบัติงาน โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

ครูจิราโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข หัวหน้างานโครงการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิค พร้อมด้วย ครูประชาไทย ไกยฝ่าย, ครูพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ นำตัวแทนนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์  ร่วมฝึกปฎิบัติการเข้มข้นก่อนปฏิบัติงาน โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2558 โดยความร่วมมือ กับ บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ(1993) จำกัด, บริษัท อิซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัด, และ บริษัท กิจเจริญไทย จำกัด ให้ข้อมูล และฝึกอบรม แก่ นักเรียนนักศึกษา ก่อนปฏิบัติงานจริง ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(s3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ประชาไทย ไกยฝ่าย ภาพ)

 

ต้อนรับ ครูณัฏชิตา จิราณัฏฐกุล หมวดภาษาไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอุดม วัชรพงศ์วณิช, นายหยาด พลตรี, นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวณัฏชิตา จิราณัฏฐกุล และคณะ จากวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เนืองในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอน ในรายวิชาภาษาไทย ที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม T-VET

(S6 S7 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

รายงานตัว และมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง(ปวส.) เพิ่มเติม ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วันที่ 9 เมษายน 2558

 

(S2 S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพัน รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like