วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง วันที่ 8 - 12 ธันวาคม พ.ศ.2557 กติกาการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พิธิกร จินตลีลาและใบสมัคร

[ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่]

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

ครูนำนักศึกษา ร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2014-2015 Student Formula

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กล่าวให้โอวาท และอวยพร เพื่อให้กำลังใจ นายวสันต์ อุไรวงศ์   หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมด้วย นายประชาไทย ไกยฝ่าย นายธนภูมิ สว่างศรี นายนพพร สมคิด ครูผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม นำคณะนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 19 คน ร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2014-2015 Student Formula สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย(สวยท) จัดขึ้น เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามทดสอบยางบริดจสโตน จังหวัดสระบุรี

(S2 S5 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาย / นพพร สมคิด ภาพ)

 

นักศึกษา มอบภาพวาด ให้ผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับภาพวาดรูปการ์ตูน จาก นางสาววาทินี บุญตะนัย นักศึกษา ปวช.1 แผนกการบัญชี เพื่อเป็นของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ที่จะถึงนี้ พร้อมกล่าวให้โอวาทเป็นเด็กดีศรีอาชีวะ พร้อมให้กำลังใจในการดำรงชีวิต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

นักศึกษา ปวช. 3 แผนกวิชาโลหะการ รับทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

บริษัท วัฒนาไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด มอบเงินจำนนวน 25,000 บาท ให้ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ให้กับ   นักศึกษา ทุนละ 5,000 บาท เนื่องในโอกาส นักศึกษาไปฝึกประสบการวิชาชีพกับทางบริษัทฯ โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหวงศ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และครู จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ นายอนุชา ศิลาโชติ นายณัฐพล ขันแก้ว นายสัมฤทธิ์ บุญกลิ่น        นายเจษฏา แสงแก้ว และ นายชันณรงศ์ วงษ์พะเนา นักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาช่างโลหะการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557      ณ สนามหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S4 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพมันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู บันทึกเทป ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน  วโiกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวคม 2557   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องแสดง 1 สถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

(S6 :จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / สุจิรา ภู่ธราภรณ์ ภาพ)

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายอุดม วัชรพงศ์วณิช นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี นายหยาด    พลตรี นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 : จฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like