@@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

23 ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอุดม วัชรพงศ์วณิช  นายหยาด พลศรี  นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย
ข้าราชการ พลเรือน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธิ วันปิยมหาราช ถวายบังคมและ
วางพวงมาลา โดยนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราช
สักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

(S6 S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  นายอุดม วัชรพงศ์วณิช  นายหยาด พลตรี
นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี  นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 1/2557  ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาด้านต่างๆ   ณ  ห้องประชุมลำดวน
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 S4 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ประชุมเตรียมการประเมินสถานศึกษาที่ดำเนินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร พ.ศ. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะกรรมการ
ศูนย์บ่มเพาะ ประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมิน สถานศึกษาที่ดำเนินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
พ.ศ. 2557 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557  ณ ห้องประชุม ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2 S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับ และกล่าวต้อนรับ  นายอัครวัฒน์ โคตรชมพู  ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จากวิทยาลัยเทคนิค
กันทรลักษ์พร้อมคณะ และ นางสาวปัทมพร สุฤทธิ์  ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาก วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการกันทรารมย์ พร้อมคณะ ด้วยความยินดีและอบอุ่น เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน
ที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S2 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาย / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

งานเลี้ยงแสดงความยินดีและต้อนรับผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งโยกย้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี และให้การต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งโยกย้าย
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 S7 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดนช์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like