ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

(ฉบับแก้ไข)กำหนดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย-หญิง) /จินตลีลา/พิธีกร,เพลงไทยสากล (ชาย-หญิง),เพลงสากล (ชาย-หญิง)การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เวทีกลาง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ และใบสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด (แก้ไขวันที่ 9 มกราคม 2558) ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดแบบ ZIP (แก้ไขวันที่ 9 มกราคม 2558) ที่นี่

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

วันครู 16 มกราคม 2558 กิจกรรม"อาชีวะบูชา กตัญญุตา พระคุณครู "

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธี งานวันครู "อาชีวะบูชา กตัญญุตา พระคุณครู " 16 มกราคม 2558 นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษาในสังกัด 8 สถาบัน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ, วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์, วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ, วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ, วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ,วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์, และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อระลึกถึงพระคุณครู โดยช่วงเช้า มีการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีมอบเกียรติบัตร ให้ผู้บริหารดีเด่น ครูสอนดีเด่น ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หลังเสร็จพิธีช่วงเช้า มีการแข่งขันกีฬาอาชีวะ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และภาคค่ำ  เป็นงานสื่อสัมพันธ์ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย,หญิง ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเองระหว่างสถานบันต่างๆ

(จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์,กัณหา อุทธิเสน ภาพ)

 

 

โครงการตักบาตรเติมบุญ คลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

พระธรรมวิทยากร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อม คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการตักบาตรเติมบุญ โดย คลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่ออนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมไทย และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี แก่นักเรียนนักศึกษา ในการทำความดี แสดงออกถึงความเคารพต่อ สถาบันศาสนา วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ หน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ)

 

สวัสดีปีใหม่ 2558 แด่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายวสันต์ อุไรวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ผู้แทนครู นำคณะนักศึกษา อวยพรปีใหม่ 2558 และมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ให้การสนับสนุน รถฟอร์มูล่าสติวเด้น และ รถประหยัดน้ำมัน ในโอกาสนี้ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้กล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษา เป็นคนดีศรีอาชีวะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา ในการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(S2 S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมให้ความสุขน้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอุดม  วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายวสันต์ อุไรวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อม คณะครู ตัวแทนนักศึกษา นำ รถฟอร์มูล่าสติวเด้น รถประหยัดน้ำมัน รถบังคับ และเครื่องบินบังคับ ร่วมสร้างสีสันให้กับน้องๆ ชาวจังหวัดศรีสะเกษ ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 ที่ เกาะกลางน้ำเมืองศรีสะเกษ และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 บรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้น สนุกสนาน น้องๆ ให้ความสนใจ และร่วมกิจกรรม รับฟังสารน่ารู้ และรับของแจก พร้อมทั้งถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก

(S3 S4 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ / เกียรติศักดิ์ เสวะนา ภาพ)

 

แผนกวิชาการขาย และการตลาด อวยพรปีใหม่ แด่ท่านผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

คณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการขาย และการตลาด ร่วมอวยพรปีใหม่ 2558 และมอบของที่ระลึก แด่ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานตลอดปี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like