วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

สรุปผลการแข่งขันการประกวดแดนเซอร์,ประกวดร้องเพลงไทยสากล(หญิง),การประกวดร้องเพลงไทยสากล (ชาย),การประกวดจินตลีลา ,การประกวดพิธีกร,การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย),การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง วันที่ 8 - 12 ธันวาคม พ.ศ.2557

[ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่]

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อม คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา ประมเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ     นำโดย นายพัสกร คำเพราะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ประธานคณะทำงาน นายโสภา มะเครือสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ รองประธานคณะทำงาน นายทองสุข บุญแสง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ นายอำนาจ เอียดมิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล นายภูวดล มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการเทคนิคกันทรลักษ์ คณะทำงาน และ นางรัตน์มณี บุญใหญ่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ คณะทำงานและเลขานุการ ประเมิ นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 S7 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์,รังสรรค์ ไสยศรีจันทร์ ภาพ)

 

 

 

เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานพิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถวร นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ หัวหน้าชุมชน ร่วมในพิธี เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร เพื่อให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของประชนในจังหวัด เช่น เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และประธานพิธี มอบเครื่องชาร์จแทปแล็ต ประดิษฐ์โดยนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2 S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์)

 

Animation วท.ศก.เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นำนายธีรพงษ์ เศวตพันธ์  นายทัศนพงษ์ ศรีเทศ  นายวิโรจน์ วงศ์มณี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่าง วันที่ 8 -12 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

(S5 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / พัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ ภาพ)

 

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธีเปิด กิจกรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2557 โดย นายพรชัย ทาธิสา นายบุญยวัตร คำศิริ  และตัวแทนลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จำนวน 50 คน พร้อมข้าราชการ ประชาชน ในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และกล่าวปฏิญาณตน โดยจะตั้งมั่นและปฏิบัติตน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต จะรวมพลังกันยืนหยัดต่อสู้ เพื่อความถูกต้อง ทุกรูปแบบเพื่อนำสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งความเป็นธรรม  ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะกษ

(S6 S4 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / นายบุญยวัตร คำศิริ ภาพ)

 

โครงการสร้างภาวะผู้นำเพื่อพัฒนาสุขภาพด้านกีฬาและนันทนาการ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (ประธานพิธี) นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการ ร่วมเปิดโครงการสร้างภาวะผู้นำเพื่อพัฒนาสุขภาพด้านกีฬาและนันทนาการ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ หัวหน้าแผนก พร้อมคณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม การประกวดดาวเดือน และการแสดงของตัวแทนแต่ละกลุ่ม  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 S4 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like