นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เมนูเฉพาะ
เมนูสำหรับสมาชิก
Home

คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

กิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560

[ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม]

1. คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ พร้อมทั้งให้บริการความรู้และข้อมูลให้กับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไปในงาน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2. คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมจัดแสดงผลงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (นาโนซิงค์) และผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

 

อ่านต่อ

 

โครงการคลินิกเทคโนโลยีสัญจร ที่อำเภอกันทรารมย์


คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้ออกให้บริการประชาชน ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด โดยให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล ตามโครงการคลินิกเทคโนโลยีสัญจร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ สนามที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

 
Who's Online
We have 1 guest online
facebook like